Wróć

Zmiany w widoku szczegółów zlecenia

2015.05.31 NevB

Prezentacja szczegółów zlecenia otrzymała nowe widoki prezentujące prowizje oraz podsumowanie wypłat.

Zlecenie otrzymało również rozszerzoną prezentacje danych o transakcjach związanych ze zleceniem, prezentując kwoty prowizji oraz stawkę prowizji. Transakcje oznaczono kolorami jaki typ oferty był inicjujący Ask lub Bid.

Zapraszamy do korzystania.