Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 45
Ilość PLN na giełdzie 56 994.12 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 38
Ilość BTC na giełdzie 5.65 BTC
Ilość zawartych transakcji 116595
Wartość zawartych transakcji 49 037.35 BTC (838 412 079.21 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 16 399.93 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 12
Ilość PLN na giełdzie 771.15 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 27
Ilość LTC na giełdzie 12.00 LTC
Ilość zawartych transakcji 464
Wartość zawartych transakcji 109.04 LTC (26 353.41 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 504.36 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 27.05.2019 16:15:04, 2138