Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 50
Ilość PLN na giełdzie 104 815.70 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 12
Ilość BTC na giełdzie 2.68 BTC
Ilość zawartych transakcji 129656
Wartość zawartych transakcji 54 862.55 BTC (1 062 229 828.19 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 18 617.69 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 14
Ilość PLN na giełdzie 939.11 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 26
Ilość LTC na giełdzie 11.94 LTC
Ilość zawartych transakcji 470
Wartość zawartych transakcji 109.34 LTC (26 485.11 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 502.30 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 14.11.2019 18:51:37, 2190