Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 58
Ilość PLN na giełdzie 109 675.78 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 10
Ilość BTC na giełdzie 0.10 BTC
Ilość zawartych transakcji 169535
Wartość zawartych transakcji 71 844.18 BTC (1 946 536 203.46 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 27 756.27 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 14
Ilość PLN na giełdzie 855.11 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 26
Ilość LTC na giełdzie 11.88 LTC
Ilość zawartych transakcji 474
Wartość zawartych transakcji 110.04 LTC (26 669.01 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 502.87 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 08.05.2021 21:50:38, 2262