Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 49
Ilość PLN na giełdzie 104 602.05 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 12
Ilość BTC na giełdzie 2.56 BTC
Ilość zawartych transakcji 156773
Wartość zawartych transakcji 66 963.09 BTC (1 482 096 492.17 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 21 402.05 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 14
Ilość PLN na giełdzie 939.11 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 26
Ilość LTC na giełdzie 11.88 LTC
Ilość zawartych transakcji 472
Wartość zawartych transakcji 109.44 LTC (26 585.01 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 504.41 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 18.09.2020 09:51:54, 2241