Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 55
Ilość PLN na giełdzie 106 748.26 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 10
Ilość BTC na giełdzie 2.58 BTC
Ilość zawartych transakcji 120005
Wartość zawartych transakcji 50 560.94 BTC (897 641 828.04 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 17 038.75 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 13
Ilość PLN na giełdzie 811.15 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 27
Ilość LTC na giełdzie 12.00 LTC
Ilość zawartych transakcji 464
Wartość zawartych transakcji 109.04 LTC (26 353.41 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 504.36 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 22.07.2019 21:11:36, 2153