Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 43
Ilość PLN na giełdzie 97 341.98 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 38
Ilość BTC na giełdzie 5.68 BTC
Ilość zawartych transakcji 96553
Wartość zawartych transakcji 40 111.02 BTC (670 972 403.61 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 15 912.82 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 19
Ilość PLN na giełdzie 3 020.17 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 25
Ilość LTC na giełdzie 12.01 LTC
Ilość zawartych transakcji 445
Wartość zawartych transakcji 94.30 LTC (23 980.98 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 512.77 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 19.10.2018 12:10:51, 2047