Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 43
Ilość PLN na giełdzie 99 141.53 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 40
Ilość BTC na giełdzie 5.82 BTC
Ilość zawartych transakcji 89929
Wartość zawartych transakcji 37 114.15 BTC (597 495 863.46 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 15 278.42 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 18
Ilość PLN na giełdzie 3 017.83 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 26
Ilość LTC na giełdzie 12.22 LTC
Ilość zawartych transakcji 442
Wartość zawartych transakcji 93.85 LTC (23 819.60 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 512.90 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 18.08.2018 12:43:15, 1950