Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 42
Ilość PLN na giełdzie 129 886.13 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 43
Ilość BTC na giełdzie 5.85 BTC
Ilość zawartych transakcji 77104
Wartość zawartych transakcji 31 402.95 BTC (441 136 320.74 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 13 270.43 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 19
Ilość PLN na giełdzie 3 080.59 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 27
Ilość LTC na giełdzie 12.14 LTC
Ilość zawartych transakcji 438
Wartość zawartych transakcji 93.54 LTC (23 664.70 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 511.89 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 23.04.2018 02:08:32, 1829