Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 55
Ilość PLN na giełdzie 107 138.00 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 12
Ilość BTC na giełdzie 0.21 BTC
Ilość zawartych transakcji 182013
Wartość zawartych transakcji 76 138.59 BTC (2 561 884 452.38 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 36 077.13 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 13
Ilość PLN na giełdzie 773.10 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 26
Ilość LTC na giełdzie 11.88 LTC
Ilość zawartych transakcji 474
Wartość zawartych transakcji 110.04 LTC (26 669.01 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 502.87 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 26.09.2021 21:33:38, 2270