Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 56
Ilość PLN na giełdzie 107 853.24 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 10
Ilość BTC na giełdzie 0.10 BTC
Ilość zawartych transakcji 165619
Wartość zawartych transakcji 70 775.24 BTC (1 775 571 086.87 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 24 451.60 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 14
Ilość PLN na giełdzie 869.11 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 26
Ilość LTC na giełdzie 11.88 LTC
Ilość zawartych transakcji 473
Wartość zawartych transakcji 109.94 LTC (26 655.01 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 503.64 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 28.01.2021 03:38:14, 2251