Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 22
Ilość PLN na giełdzie 11 455.52 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 36
Ilość BTC na giełdzie 5.63 BTC
Ilość zawartych transakcji 101790
Wartość zawartych transakcji 42 469.75 BTC (718 591 172.14 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 16 131.81 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 11
Ilość PLN na giełdzie 768.90 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 27
Ilość LTC na giełdzie 12.24 LTC
Ilość zawartych transakcji 462
Wartość zawartych transakcji 108.78 LTC (26 318.16 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 505.86 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 19.12.2018 05:30:15, 2098