Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 43
Ilość PLN na giełdzie 99 332.84 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 41
Ilość BTC na giełdzie 5.88 BTC
Ilość zawartych transakcji 83592
Wartość zawartych transakcji 34 334.75 BTC (527 087 255.02 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 14 516.25 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 20
Ilość PLN na giełdzie 3 431.70 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 26
Ilość LTC na giełdzie 12.12 LTC
Ilość zawartych transakcji 440
Wartość zawartych transakcji 93.56 LTC (23 686.84 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 512.71 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 19.06.2018 14:23:47, 1876