Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 56
Ilość PLN na giełdzie 107 011.51 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 11
Ilość BTC na giełdzie 2.64 BTC
Ilość zawartych transakcji 123033
Wartość zawartych transakcji 51 919.24 BTC (952 412 228.76 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 17 610.65 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 14
Ilość PLN na giełdzie 939.11 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 25
Ilość LTC na giełdzie 11.93 LTC
Ilość zawartych transakcji 469
Wartość zawartych transakcji 109.25 LTC (26 392.76 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 501.03 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 23.08.2019 07:47:29, 2162