Statystyki

Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki NevBit.com, prezentujące aktywność różnych zdarzeń systemu
Dane odświeżane są co 1 minutę..

Statystyki Rynku BTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż BTC/PLN

Aktywność na rynku BTC/PLN

Wywołania API Rynku BTC/PLN

Statystyki Rynku LTC/PLN

Oferty kupno sprzedaż LTC/PLN

Aktywność na rynku LTC/PLN

Wywołania API na rynku LTC/PLN

Pozostałe dane Rynku BTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 50
Ilość PLN na giełdzie 30 767.20 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 35
Ilość BTC na giełdzie 2.95 BTC
Ilość zawartych transakcji 45485
Wartość zawartych transakcji 17 705.08 BTC (63 917 417.87 PLN)
Średnia cena 1 BTC w transakcji 3 335.13 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek BTC/PLN

Pozostałe dane Rynku LTC/PLN
Ilość ofert skupu (BID) ¹ 26
Ilość PLN na giełdzie 1 091.86 PLN
Ilość ofert sprzedaży (ASK) ¹ 17
Ilość LTC na giełdzie 9.71 LTC
Ilość zawartych transakcji 159
Wartość zawartych transakcji 57.97 LTC (1 846.07 PLN)
Średnia cena 1 LTC w transakcji 35.14 PLN

1). Aktualne wartości, jak również najlepsze oferty BID i ASK znajdziesz na Rynek LTC/PLN

Data wygenerowania 28.06.2017 05:30:57, 1069