Opis możliwości systemu trasakcyjnego oraz limity ustawień.

Giełda pozwala na szybki zakup lub sprzedaż kryptowalut Bitcoin, Litecoin od innych osób.
Na Giełdzie można sprzedać/kupić określoną liczbę kryptowalut Bitcoin i Litecoin po określonym kursie.
Wartość ostateczna transakcji jest wyliczana w momencie Realizacji transakcji przez System Transakcyjny.
System Transakcyjny pomaga przeliczać wartości takie jak: Kurs, Ilość oraz Wartość Zlecenia.
Wartość zlecenia w interfejsie jest pokazywana z dokładności do 2 miejsc po przecinku jednak sam System Transakcyjny wartość zlecenie przetrzymuje w przybliżeniu do min 8 miejsc po przecinku.
Rozszerzone możliwości Systemu Transakcyjnego
Limit aktywacji
Zlecenie Limit Aktywacji STOP LOSS jest to zlecenie, które zostanie aktywowane gdy kursu na giełdzie spadnie lub wzrośnie (zależnie od typu zlecenie: Ask lub Bid) do ustawionego Limitu Aktywacji
Po Każdej Cenie
Zlecenie Po każdej cenie wykonuje transakcje po cenach oferowanych w zleceniach od najwyższej lub najniższej (zależnie od typu zlecenie: Ask lub Bid) w momencie aktywacji zlecenia.
Max lub Min Bid / Ask
Zlecenie ustawienia Maksymalna/ Minimalnej wartość ostatniej ofery ASK lub BID.
Limit ceny
Zlecenie Limit Ceny STOP LIMIT jest to opcja, które zamyka zlecenie gdy kursu na giełdzie spadnie lub wzrośnie (zależnie od typu zlecenie: Ask lub Bid) do ustawionego limitu Ceny. Zlecenie Limit Ceny występuje wyłącznie z parametrem "Po każdej Cenie".
Czas aktywności zlecenia
Zlecenie z opcją Data ważności zostanie zamknięte o wyznaczonym czasie (dokładność +/- 1 min. Parametr nie występuje przy zleceniach z opcją "Po każdej Cenie"
Wszystkie BTC lub PLN
Zlecenie ustawia wszystkie środki BTC/PLN na koncie do oferty.
Dodawanie zleceń z paneli aktywnych ofert Bid i Ask
System Transakcyjny pozwala przeglądać aktualne ofery i na ich podstawie tworzyć własne ofertę, kopiując dane do panelu główngo zlecenia (Ask lub Bid). Dodatkowo menu udostępnia Sumę kwot ze zleceń w rosnącej kolejności.
Zamknij Wszystkie Moje Zlecenia Bid i Ask
All System Transakcyjny pozwala jednym przyciskiem zamknąć wszystkie obecnie aktywne zlecenie ASK i BID. Przycisk znajdują się w Tabeli "Twoje Aktywne Zlecenia" oraz w zakładce Moje oferty.
Zamknij Wszystkie Moje Zlecenia Bid
BID System Transakcyjny pozwala jednym przyciskiem zamknąć wszystkie obecnie aktywne zlecenie BID. Przycisk znajduja się w nagłówku tabeli "Oferty Skupu" oraz w zakładce Moje oferty.
Zamknij Wszystkie Moje Zlecenia Ask
BID System Transakcyjny pozwala jednym przyciskiem zamknąć wszystkie obecnie aktywne zlecenie Ask. Przycisk znajdują się w nagłówku tabeli "Oferty Sprzedaży" oraz w zakładce Moje oferty.
Zasady składania zleceń kupna z limitem aktywacji
Limit aktywacji w zleceniu kupna BID musi być:

  • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę.
  • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system giełdy i nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).
Zasady składania zleceń sprzedaży z limitem aktywacji
Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży ASK musi być:
  • niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub większe zostaje odrzucone przez giełdę.
  • równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system giełdy nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).
Przykłady
Zlecenie kupna BID BTC z limitem aktywacji po każdej cenie
Ostatni kurs BTC/PLN na giełdzie wynosi 1400,25 zł.
Inwestor zamierza złożyć zlecenie kupna BTC z limitem aktywacji.
Przykładowe możliwości:
kupno BTC Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 1400,40 zł (STOP LOSS)
kupno BTC Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 1600,20 zł (STOP LOSS)
kupno BTC Po Każdej Cenie z limitem 1500,30 zł i limitem aktywacji 1400,40 zł (STOP LIMIT)
kupno BTC Po Każdej Cenie z limitem 1600,25 zł i limitem aktywacji 1600,20 zł (STOP LIMIT).
Zlecenie kupna BID BTC z limitem aktywacji po z data ważności
Ostatni kurs BTC/PLN na giełdzie wynosi 1400,25 zł.
Inwestor zamierza złożyć zlecenie kupna BTC z limitem aktywacji i data ważności.
Przykładowe możliwości:
kupno BTC z limitem aktywacji 1400,40 zł (STOP LOSS) i data ważności 2014-02-01 Data
Zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji
Ostatni kurs BTC/PLN na giełdzie wynosi 1663,50 zł.
Inwestor zamierza złożyć zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji.
Przykładowe możliwości:
sprzedaż BTC Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 1662,00 zł (STOP LOSS)
sprzedaż BTC Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 1659,50 zł (STOP LOSS)
sprzedaż BTC Po Każdej Cenie z limitem 1656,00 zł i limitem aktywacji 1662,00 zł (STOP LIMIT)
sprzedaż BTC Po Każdej Cenie z limitem 1659,00 zł i limitem aktywacji 1659,50 zł (STOP LIMIT).
Zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji i datą ważności
Ostatni kurs BTC/PLN na giełdzie wynosi 1663,50 zł.
Inwestor zamierza złożyć zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji i określonym czasie ważności.
Przykładowe możliwości:
sprzedaż BTC limitem aktywacji 1662,00 zł (STOP LOSS) i data Ważności 2014-02-01 Data
Masz pytania, coś jest dla Ciebie nie jasne?
Chętnie udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania.